Donderdag 22 juni 2023 10 km

Start vanaf parkeerplaats l.a. Sportlaan in. 2e afslag r.a. Sportstraat.

2 –  via oversteekplaats l.a. Burg. Feithsingel in de Kuipersbrug oversteken.

3 –  2e afslag r.a. van Heutspark in. l.a. voetpad volgen richting monument Meinderd van der

       Thijnen, links aanhouden naar Van Heutszsingel.

4 –  r.a. van Heutszsngl en direct r.a. van Heutszpark in richting “de Watertoren”.

5 –  r.a. voor het hertenkamp het van Heutszpark in, direct l.a. daarna direct r.a.

6 –  3e afslag l.a. richting wooncentrum de Schutse en aanhet eind r.a. 

7 –  Na het busje van Jan en Lien l.a. voetpad onder tunnel door (zie foto z.o.z.) , l.a. via

       parkeerplaats achteringang de Schutse in en via de hoofdingang het gebouw weer verlaten.

8 –  l.a. richting van Heutszpark, r.a. voetpad richting Schutselaan

9 –  r.a. schutselaan in l.a. Rubensstr. in l.a. Paulus Potterstr in r.a. Mesdagstr. in r.a. Schutseln in 

10 – r.d. fietspad richting parkschool (parallel aan de poppenhareln)

11 – r.a. richting 3 stenen (de paddestoelen) en direct l.a. voor de vijver langs

12 – oversteken Daler Allee, 2eafslag r.a. fietspad richting Transformator in, l.a. schakel in

13 – r.a. Kabel in, l.a. Generator in, Oversteken Ing. Arjen Vonkweg, l.a. fiets/voetpad Ing Arjen

        Vonkweg, r.a. Cornelie Huygenstr in, l.a. Cornelie Huygenstrt blijven volgen.

Z.O.Z

14 – l.a. Joke Smitstraat in en direct r.a. Marga Klompestr in, r.a. J.d. Bosch-Kemperplantsoen in

15 – l.a. Joke Smitstr in, l.a. Joke Smitstr blijven volgen, r.a. Joke Smitstr blijven volgen.

16 – oversteken Ballastweg, r.d. Mathilde Wibautln in, r.a. Carry Pothuisln in

17 – 2e l.a. Mina Krusemanstr in, r.a. Aletta Jacobstr in

18 – l.a.  Wilhelmina Druckerstr in en voor huisnummers 62 t/m 54 langs (voetpad volgen)

19 – r.a. Truus Wijsmullerstr in, l.a. H. Roland Holstlaan in, r.a. Anne Frankln in en r.d. S.

        Groenewegln in, r.a. Voetpad in voor huisnummer 45 

20 – l.a. Hyacintstr. direct r.a. Clematisstraat, l.a. Irisstr, r.a. na huisnummer 10 steegje in tussen

        huisnummer 16 en 18, l.a. Annemoonstr in, r.a.  Looweg, l.a. Secr. Bruijntjesstr.

21 – r.a. Weth Donkerstr, oversteken Daler Allee en r.d. Goev Hofstedeln in

22 – l.a. voetpad park in achter Com. Gaarlandtln (voetpad volgen en links aanhouden)

23 – l.a.  Goev. Hofstedeln, l.a. dr Picardtln in, r.a. achter bredeschool langs, direct l.a. Jan v.  

        Scorelstr in, r.a. steegje in na huisnummer 20, r.a. Jeroen Boschstr. in

24 – r.a. na huisnummer 40 en hofje rechtsom volgen

25 – r.a. hofje verlaten via steegje richting Pieter Breughelstr, l.a. Pieter Breughelstr in

26 – l.a. Rogier van der Weydenstr in

27 – r.a. over parkeerplaats, r.a tussen flats door richting Rembrandtln, l.a. Rembrandtlaan in.

28 – oversteken Fietsbrug, r.a. Drostenstraat in.

29 – l.a. de Torbeckerstraat in langs buurthuis van de “BSV de Binnenvree”.

30 – r.a. Van Heeckerenln oversteken en voetpad volgen voor de nieuwe veste langs

31 – Oversteken via voetpad Europaweg

32 – l.a. Europaweg in

33 – r.a. voetpad in na Woon en Zorgcentrum Sint Franciscus

34 – r.a. Beneluxplantsoen

35 – r.a. Sportln in en l.a. Parkeerplaats op en naar finish

U wandelt mee voor eigen risico!!

NOODNUMMER 06-490 33 555