Woensdag 21 juni 2023 10km

 1. Start Pampert, r.a. Sportlaan,  r.a. Beneluxplantsoen, r.a. Nordhornerstraat.
 2.  brug over direct na brug l.a. Alte Picardikanaal onder viaduct door en voetpad blijven volgen (rechtdoor) langs klimtoren steeds rechtdoor.
 3. We zijn in Duistsland weg gaat over in Zur Grenze en rechts is de Arendshof.
 4. Hierna links over de brug (knooppunt 38), rechtdoor (zur Grenze).
 5. volg weg (bocht links, bocht rechts) tot aan Schoonerbekerdiep.
 6.  brug over dan l.a. langs het Schoonerbekerdiep dit pad volgen en volg haakse bocht naar rechts vlak voor de Klinkevlier.
 7. Pad volgen(rechts ligt de parkeerplaats) voor Europaweg l.a. pad blijven volgen.
 8. Voor rotonde r.a. en l.a. oversteken richting wijk Ossehaar bruggetje over r.a. Hartog Zilverbergstraat. Deze weg blijven volgen, op t-splitsing r.a. (beneden langs bult)
 9. Brug over r.a. Gerard Eilanderstraat (LET OP hier staat geen straatnaambord)
 10. r.a. Harm Koningstraat (LET OP hier staat ook geen straatnaambord).
 11. l.a. Bawina van Heemstralaan, einde weg  links: Berend Slingerweg.
 12. r.a. Gerrit Woltersomstraat, direct links, r.a. Leen Heskampstraat en deze volgen,op t-splitsing r.a.  Wilh. Nijhoffstraat, r.a. H. Krijthestraat.
 13. 1e straat r.a. Herman Schefferstraat, r.a. Ossehaarseweg, Brug over, rechts, tunnel door, direct na tunnel l.a. parkje in.
 14. Voetpad parkje blijven volgen tot stoplichten en oversteken (Graaf van Heiden Reinestraat).
 15. Voetpad blijven volgen. Direct na kruising met Drostenstraat links  oversteken bij zebrapad.
 16. Rechts en direct 1e weg links (Pampert), 1e weg links Sportlaan. rechts is het eindpunt.

U wandelt mee voor eigen risico!!

NOODNUMMER 06-490 33 555