Donderdag 5km

 1. Start vanaf de perkeerplaats ‘de Pampert’ l.a. Sportlaan in, 2e weg r.a. Sportstraat in
 2. Kruising . r.d. Burg. Feithsingel oversteken en l.a. voetpad op, R.d Kuipersbrug over en r.d.
 3. 2e voetpad r.a. park in, rechts aan houden, pad langs gracht volgen, splitsing  rechts aan houden
 4. Einde pad r.a. Dr. Picardtlaan op. 1e pad l.a. park in, splitsing la. Pad langs gracht volgen
 5. Splitsing r.a en splitsing bij trafo r.d., 2x kruispunt schoolpad r.d.
 6. Kruispunt dr Picardlaad r.d. Schutselaan op. Langs hertenkamp rechtdoor in bocht
 7. 1e voetpad links naar ingang Schutse, Schutse in (EN GENIETEN MAAR)
 8. Bij uitgang Schutse l.a. daarna rechts af richting Stieltjeskanaal, L.a. bij het kanaal en vervolgens r.a. brug over en rechtdoor 1e pad l.a. voetpad volgen langs sloot en bocht naar rechts volgen.
 9. Kruising bij tunnel recht door pad volgen
 10. Einde pad l.a. Europaweg oversteken via verkeerslichten en recht door.
 11. Splitsing r.d. VN-laan in, einde weg r.a. EEG laan in
 12. Splitsing rechts aan houden fietspad volgen, kruising recht door Beneluxplantsoen in
 13. Kruispunt r.d. weg volgen met de bocht naar links. Kruispunt r.a. fietspad Sportlaan in
 14. Splitsing St Fransiscusstraat l.a. parkeerplaats op en naar de finish

U wandelt mee op eigen risico!!

Noodnummer Avond4Daagse Coevorden: 06-29112073