Reglement

Aanwijzingen van Politie, Verkeersregelaars, EHBO en Vrijwilligers en Bestuursleden moeten ten alle tijden direct worden opgevolgd! Wij verzoeken u dringend om na het brengen van uw kind zo spoedig mogelijk het terrein te verlaten en langs de route plaats te nemen om aan te moedigen.

 • Iedere deelnemer wordt geacht minimaal 3 van de 4 avonden de 5 km of de 10 km te lopen, tenzij opgegeven voor een dagmedaille.
 • Startgeld bij de inschrijving € 5,00 p.p. (voorinschrijving € 4,00). Om de start zo spoedig mogelijk te laten verlopen, wordt men verzocht om tien minuten voor aanvang start bij de groep waar men loopt aanwezig te zijn.
 • Iedere avond wordt om 18:00 uur (individuele lopers en 10 km) en 18:30 uur (groepen) op een, door het bestuur bepaalde, volgorde gestart.
 • Groepen die compleet zijn mogen zich op aanwijzing van de organisatie begeven naar het warming-up plein.
 • Het is tijdens de tocht niet toegestaan andere groepen te passeren.
 • Ouders/verzorgers die hun kinderen brengen en niet als begeleider meelopen dienen zo spoedig mogelijk het terrein aan de Pampert te verlaten.
 • Er mogen geen begeleiders met fietsen tussen de stoet meelopen.
 • Er mogen geen honden tussen de stoet meelopen.
 • Tijdens de avond4daagse is roken niet toegestaan.
 • Tijdens de vierdaagse is het meelopen van extra ouders/kinderen niet toegestaan m.u.v. van de laatste avond vanaf de Weeshuisweide.
 • In de stoet lopen de kinderen 2 aan 2 i.v.m. de veiligheid van deelnemers.
 • Als begeleider dient u de kinderen te begeleiden en aan te spreken op ongeoorloofd gedrag. Ook dient u te zorgen dat afval niet op de grond wordt gegooid.
 • Geef uw kind niet te veel snoep en drinken mee! Bovendien delen wij ook iets lekkers uit! De traktaties die wij uitdelen zijn alleen bedoeld voor de deelnemers.
 • Houd tijdens de intocht rekening met het uitdelen van snoep en bloemen. Deel niet uit voor de start, maar tijdens de intocht vanaf de Weeshuisweide. Denk aan die zere nekjes en zware armen!
 • U kind wordt beloont met een medaille, wilt u meer geven denk daarbij aan iets anders dan snoep.
 • Het bestuur van de Avond4daagse Coevorden is niet verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook die tijdens het wandelevenement plaatsvindt.
 • Alle deelnemers van de Avond4daagse gaan akkoord met het gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Avond4daagse zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 • De Avond4daagse is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement.

Uitzonderingen m.b.t. bovenstaande alleen na overleg met het bestuur tijdens de Avond4daagse, herkenbaar aan de groene jas, T-shirts of blauwe hesje met het logo opdruk van Stichting Avond4daagse Coevorden.

Oze vrijwilligers kunnen jullie herkennen aan het dragen een rode hesje met het logo opdruk van Stichting Avond4daagse Coevorden, ook aanwijzingen van onze vrijwilligers opvolgen.