Veiligheid

De veiligheid van onze deelnemers en vrijwilligers aan de avond4daagse heeft de hoogste prioriteit. Wij hebben ons te houden aan de regels van de overheid en de vereisten die de wetgeving ons stelt.

Wij hebben er voor gekozen om proffesionele verkeersregelaars en EHBO-ers in te zetten, om de veilig te waarborgen tijdens het evenement.

Naast de zorg die er vanuit de organisatie van de avond4daagse is om een route samen te stellen, die ook nog leuk is om te lopen, ontkomen we er niet aan dat we tijdens deze avondvierdaagse rekening moeten houden met het verkeer. Hiertoe willen wij enkele tips geven die de veiligheid van u en de medeweggebruiker kunnen verhogen:

  • Zorg als groep/school voor voldoende begeleiding tijdens alle wandelavonden (wij adviseren minimaal 1 begeleider op 10 kinderen). Ook als u als individuele wandelaar meeloopt, dient u zorg te dragen voor uw eigen veiligheid en die van eventuele kinderen die met u meelopen. U bent te allen tijde, volgens de wettelijk bepalingen, verantwoordelijk voor uw kinderen.
  • Loopt niet te breed uit op wegen waar u ook te maken heeft met autoverkeer. Blijf vooral op uw eigen weghelft, en waar bochten naar links zijn, deze niet afsnijden! Blijf zoveel mogelijk op het voet- of fietspad.
  • Volg de aanwijzingen op van de politie/verkeersregelaars bij het oversteken van wegen/kruispunten. Zij staan hier voor uw en onze veiligheid.
  • Gooi geen troep, vuil en afval op de openbare wegen en fietspaden. Andere weggebruikers maken ook gebruik van deze wegen en paden. Neem uw afval mee of gooi het in de daarvoor bestemde containers, afvalbakken en of -zakken.
  • Wanneer u versnaperingen uitdeelt, kies dan een plek waar voldoende ruimte is. Deel het uit aan de kant van de weg waar u met de groep loopt en niet bij kruisingen of oversteekplaatsen.
  • Let tijdens de pauze vooral op uw groep. Dit zijn juist de momenten waarop kinderen speels worden en zomaar eens “de weg op vliegen”. Let goed op, dat u bij het starten na een pauze de gehele groep weer compleet heeft en er dus geen mensen achterblijven.
  • Laat de jongste mensen voorop lopen. Zij bepalen het tempo en zo voorkomt u dat de groep versplinterd en dat u het overzicht kwijt raakt. Dit voorkomt bij een oversteek onnodig oponthoud voor het andere verkeer.

Wij wensen alle deelnemers en alle begeleiders een veilige Avondvierdaagse in Coevorden.